You don’t take a photograph, you make it.
— Ansel Adams
 
 

Festival fotografije Maribor 2018

bo lokalnemu in mednarodnemu občinstvu predstavil domačo in tujo avtorsko fotografijo visoke kakovosti. Zajel bo vse generacije fotografov ter tako predstavil tudi kontinuiteto kakovostnega medija pri nas.
Glavna cilja Festivala fotografije sta predvsem:
-      promociji in predstavitvi fotografskega ustvarjanja, tako domačega kot mednarodnega,
-      približati fotografski medij širši javnosti skozi umetniški in tehnični princip delovanja ter izražanja in ga na pedagoški način vključiti tudi v ozaveščanje ter učenje mlajše publike.

Zakaj? Svet, v katerem živimo, je poplavljen s fotografskim in vizualnim materialom, fotografija je vse bolj dostopna ter se tako kot glasbena, filmska in druge sorodne zvrsti, bori za avtorske pravice ter verodostojno reprezentacijo in referenčno vrednotenje. Ena izmed prioritetnih ciljnih nalog Festivala fotografije je ravno zato pedagoško usmerjen z željo ciljno publiko ozavestiti o tem, da dostopnost tehnologij, možnost ekspresnih objav fotografij na družbenih omrežjih in portalih, blogih, še ne pomeni tudi kvalitetne fotografije, temveč ravno nasprotno, med množico slednjih se skriva zelo malo tistih, ki so mojstrske in hkrati tudi vsebinsko pomembne, tako rekoč umetniške.

 

 

The Festival of Photography Maribor 2018

will present high quality domestic and foreign art photography to the local and international public. It will include all generations of photographers presenting also the continuity of the quality media in our midst.
The two main goals of the Festival of Photography are primarily:
-      the promotion and presentation of the photographic production at home and abroad,
-      to bring the photographic media nearer to the broad public through the artistic and technical principle of work and in a pedagogic way, and also include them into the minds and learning of the younger public.

Why? The world, we are living in, is flooded with photographic and visual material, the photography is ever more approachable and fights, as the music, film and other similar branches for the copyrights and its credible representation and referential valuation. Therefore indeed, one of the priority goal tasks of the Festival of Photography is educationally directed with the aim to raise the awareness of the target public that the availability of technologies, the possibility of immediately publishing on social networks and portals or blogs does not also mean quality photographs, rather opposite; in the mass, only few masterworks are hiding that are also substantively important, thus to say works of art.