Back to All Events

Erik Mavrič, Nina Sotelšek - 47 km slovenske obale


  • Centralna Postaja 5 Koroška cesta Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

47 km slovenske obale

Natančno odmerjen ritem, občudovanja vredna doslednost in temeljitost v ustvarjalnem procesu ter osredotočenost na zastavljeni cilj zaznamujejo fotografski projekt 47 kilometrov slovenske obale Nine Sotelšek in Erika Mavriča. Konceptualno zastavljeno delo predstavlja podvig, vreden pionir­jev raziskovalcev neodkritih ozemelj: avtorja sta v več etapah od marca 2016 do maja 2017 prehodi­la celoten slovenski obalni pas in na vsakih deset korakov naredila posnetek. Izmed več kot osem tisoč nastalih fotografij je razstavljen izbor, katerega rdeča nit je kadriranje, ki zajema stik kopnega z morjem. Ponavljajoči se ritem zahteva od gledalca potrpežljivo oko, ki s posnetka na posnetek, tako kot avtorja korak za korakom, potuje po odročnih, neatraktivnih, težko prehodnih delih obale, predelih, zaraslih s travo in pravcatimi mangrovami, območjih, degradiranih s smetmi in umazanijo, vse do neokrnjene narave, urejenih plaž, cest in pristanišč ter obljudenih predelov. Antropometri- čno zastavljen ritem, ki ga narekuje človeško telo oz. korak, ustvarja razmerja in ritme, skladne s človekom, ki so mu zato blizu. Repetitivnost, ki je bila tudi del ustvarjalnega procesa, je primerljiva s ponavljanjem mantre, pokrajini prida status prostora osredotočenosti in umirjenosti. Ovekovečena pot nosi v sebi pečat kontemplativnega občutja, ki je prevevalo avtorja, ko sta budnega očesa in duha stopala po ozkem pasu stika zemlje z vodo in se v tem prvinskem dotiku prepustila intimnemu nagovoru prostora.
Produkcija: Fotoklub Maribor

ERIK MAVRIČ (1979, Koper, Slovenija)


je leta 2004 zaključil študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in na isti instituciji leta 2008 zaključil še magistrski študij slikarstva. Leta 2002 je prejel študentsko Prešernovo nagrado, leta 2012 pa posebno priznanje strokovne žirije na 16. slovenski kiparski razstavi. Razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Samostojne razstave (izbor): 2012: Ljubljana, Projektna soba SCCA, Ideje brez forme; 2014: Krško, Galerija Krško, Kdor besede špara, kruha strada ...; 2016: Pivka, Hiša kulture, Connect the dots to make sense. Skupinske razstave (izbor): 2008: Celje, Galerija sodobne umetnosti, Premiera 17; 2009: Kuopio (Finska), različne lokacije po mestu, ANTI – Contemporary Art Festival; 2012: Ljubljana, Mestna hiša, 16. slovenska kiparska razstava; 2013: Nova Gorica, Mestna galerija Nova Gorica, To so čačke; 2015: Celje, Galerija sodobne umetnosti, 3. trienale mladih umetnikov – Premiera 2015. Čas razpoloženja, identiteta; 2016: Pivka, Hiša kulture, Vojna in mi(r) (prenos 2017: Ljubljana, Kapsula); 2017: Ljubljana, Galerija Alkatraz, Kaj je tvoje, nič ni tvoje!
Kontakt: erikmavric@gmail.com, 040 200 356

NINA SOTELŠEK (1982, Brežice, Slovenija)

je leta 2001 zaključila šolanje na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, smer fotografija v Ljubljani, leta 2010 pa je diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s fotografijo, izdelavo avtorskih fotoknjig in vodi delavnice analogne fotografije. Svoja dela razstavlja na samo- stojnih in skupinskih razstavah. Samostojne razstave (izbor): 2005: Ljubljana, Filozofska fakulteta, Hic et nunc; 2005: Krško, Klub Zvezda, Sicilija, otok štirih elementov; 2014: Krško, Mencingerjeva hiša, Kje je Rupert? Skupinske razstave: 2001: Ljubljana, Mestni muzej, Opazovanja Ljubljane, Art & foto; 2002: Ljubljana, Galerija Dijaški dom Ivana Cankarja, Osvetljeni trenutki izpod rdečih luči; 2011: Koper, Središče Rotunda, Čas (Festival Anabdi); 2017: Maribor, UGM Studio (Umetnostna galerija Maribor), Iz okvirja. Razstava fotografov in fotografinj pod vodstvom Klavdija Slubana.
Kontakt: sotelskova@gmail.com, 040 812 215

 

 

47 Kilometres of Slovenian Coast

A precisely allotted rhythm, an admirable consistency and solidity in the creative process and a focus on the set goal, mark the complete photographic project 47 Kilometres of Slovenian Coast by Nina Sotelšek and Erik Mavrič.   The conceptually designed work presents an achievement worthy of the pioneer explorers of unrevealed grounds. In several stages from March 2016 to May 2017, the authors explored the complete Slovenian coastline on foot, taking a photograph each 10 steps. From over eight thousand photographs made, a selection of cadres with the common thread of the contact between land and sea is exhibited. The repeating rhythm requires a patient eye from the spectator, travelling from one snapshot to another – like the authors – over remote, unattractive, impassable coast; areas overgrown with grass and real mangroves; areas degraded by junk and dirt up to unspoiled nature, tidy beaches, roads and harbours and populated areas. The anthropometrically set rhythm, dictated by the human body or the step, creating relationships and rhythms in harmony with human kind, therefore being close to them. Repetitiveness, also being part of the creative process, is comparable to the repeating of a mantra; it contributes the state of a focussed area and tranquillity to the landscape. The eternalised path itself carries the seal of contemplative sensation, pervading the authors, as they with attentive eye and mind stepped over the narrow connecting line of earth and water, surrendering them in this primal touch to the intimate harangue of the space.   
Production: Fotoklub Maribor

 

 

 

 

Earlier Event: September 15
Alexander M. Harley
Later Event: September 15
Gregor Radonjič